Phào chỉ nhựa - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan